plansza

POLSKA
NAGRODA
INNOWACYJNOŚCI
2015 

Przedstawiam propozycję odbudowy eksperymentu w szkołach. W każdej szkole pracownie przyrody, fizyki, chemii, biologii - nazwijmy je Szkolny Kopernik. Zajmę się tylko fizyką, przedstawię propozycję eksperymentów z mechaniki z torem powietrznym skonstruowanym i produkowanym przez polską firmę „Krzysztof Leonard Tabaszewski”. Mechanika to 20% eksperymentu z fizyki.

Szkolny Kopernik

Przedstawiam propozycję odbudowy eksperymentu w szkołach.
W każdej szkole pracownie przyrody, fizyki, chemii, biologii - nazwijmy je Szkolny Kopernik. Zajmę się tylko fizyką, przedstawię propozycję eksperymentów z mechaniki z torem powietrznym (Prezentacja str. 30, str. 55, str. 57, str. 59) skonstruowanym i produkowanym przez polską firmę „Krzysztof Leonard Tabaszewski”. Mechanika to 20% eksperymentu z fizyki (Prezentacja str. 8, str. 9, str. 10, str. 12).
 

SZKOLNY

KOPERNIK

 
Elementarz Eksperymentu

Przyroda
Fizyka, Chemia, Biologia


Dlaczego przygotowałem ten materiał.

Ja, Krzysztof Tabaszewski http://www.tabaszewski.com.pl, nauczyciel fizyki, 30 lat pracy w Zakładzie Dydaktyki Fizyki (Prezentacja str. 52, str. 53, str. 54), dziesiątki publikacji, podręczniki (Rekomendacje str. 22, str. 18, Prezentacja str. 50), dziesiątki wzorów użytkowych, patenty, wdrożone wspaniałe pomoce naukowe. Zmieniłem nimi nauczanie fizyki w Polsce (Prezentacja str. 21, str. 20, str. 11, str. 29, str. 37). Teraz opracowałem niezwykły o nieznanej na świecie konstrukcji sprzęt potrzebny na zajęciach fizyki - tor powietrzny o dużej nośności (Prezentacja str. 39, str. 35, str. 36). Pozwala on na wykonywanie eksperymentów których nie można wykonać z użyciem torów innych firm: film (na filmie tory długie 2,5m i 3m, przeznaczone dla uczelni). Szczegółowy opis na dalszych stronach.

Projekt uzyskał dofinansowanie z UE (5,4 mln zł), rozliczony został pierwszy etap - kupiony obiekt za 2,5 mln zł (udział własny 40%). Obecnie musimy zamknąć kolejny etap - zakup maszyn. Projekt ma zmienić nauczanie fizyki - dostarczymy sprzęt do eksperymentu do wszystkich szkół w Polsce w ciągu 5 lat (rekomendacja PTF, Rekomendacje str. 2, str. 3, str. 4, str. 5, str. 6). By projekt zamknąć potrzebne jest zamówienie 400 kompletów pomocy z zaliczką 5 mln zł. Zabezpieczeniem zaliczki może być nieruchomość (2,5 mln zł), nowy laser (2,9 mln zł netto) i inne nowe maszyny (0,9 mln zł netto). Innowacyjny tor powietrzny spełnia warunki zamówienia z wolnej ręki - nie istnieje na świecie rozwiązanie o porównywalnych parametrach (patent europejski EP 1 764 319 B1). Rozwiązania te zostały nagrodzone Polską Nagrodą Innowacyjności 2015. Zestawy z torem powietrznym znajdą się w szkołach 1 września 2016 roku. Jak niezwykły jest to projekt pokażą kolejne materiały.

Cel Motywacje
Dlaczego należy natychmiast odbudować żywy eksperyment w szkole.

Wydajemy kilka, a nawet kilkanaście razy mniej na finansowanie Nauki niż to robią czołowe kraje. Gazeta Wyborcza 30 IX 2015 Krzysztof Tabaszewski „ZABIĆ NAUKĘ TO ZNISZCZYĆ NARÓD”, bibliografia.
Jesteśmy w finansowaniu nauki na trzecim miejscu od końca w Europie (w rzeczywistości na ostatnim, jeżeli nie będzie uwzględniona kreatywna księgowość). Prof. dr hab. Michał Kleiber kilka tygodni temu w TVP Info - „Od 15 lat finansowanie nauki (z NCN) stale poniżej 0,4% PKB - z NCN finansowane są badania podstawowe (matematyka, fizyka, chemia, biologia...”. Badania podstawowe to źródło największych innowacji. Dopiero w oparciu o ich wyniki prowadzimy badania stosowane (finansowanie NCBiR).
Bazą nauki jest szkoła.
Przykład fizyki: trzykrotnie zmniejszyła się ilość fizyki w cyklu od lat sześćdziesiątych. Przy tej ilości godzin nauka fizyki jest fikcją. Eksperyment nie istnieje. Przedmiot, zamiast budzić pasje, zabija je. Zamiast rozwijać kreatywność, twórcze myślenie, niszczy je. Zamiast odnajdywać talenty, otaczać je opieką, odrzuca je na margines bo liczy się „średniactwo”.
Szkoła powinna uczyć współdziałania, eksperymentując uczniowie razem stawiają hipotezy, projektują doświadczenia do ich sprawdzenia (Prezentacja str. 62, str. 63) Są prawdziwymi odkrywcami, badaczami, przyszłymi naukowcami i inżynierami.

Eksperyment dla czytających to pismo.
W zamrażalce lodówki dwa naczynia z wodą gorącą i zimną. Czy pierwsza zamarznie woda gorąca czy zimna?

Wszyscy się mylą. Tego komputer nie odkryje, to Cuda Natury, to inspiruje do dalszych badań. Tego odkrycia dokonał uczeń w Afryce. Prawdziwe odkrycia czekają na najmłodszych też.
Twórcze myślenie, kreatywność musi rozwijać się na poziomie szkolnym a nawet przedszkolnym (Prezentacja str. 61). Badania z czystej ciekawości to prawdziwa nauka. Szkoła tę ciekawość zabija.
Pisałem do Pani Minister J. Kluzik-Rostkowskiej: Pismo do MEN 5.06.2015, Pismo do MEN 28.10.2015.
Pisałem do Pani Premier Ewy Kopacz: Pismo do KPRM 17.06.2015, Pismo do KPRM 23.10.2015, Pismo do KPRM 30.10.2015.
Prosiłem by przyjęto przepiękny projekt (o nim szczegółowo dalej) 20% eksperymentu na lekcjach fizyki w ciągu 5 lat ze sprzętem jakiego nie ma na świecie. Spotkałem się z obojętnością, żadnych rozmów. W ostatnim piśmie do Pani Premier tłumaczyłem, że będzie hańbą dla MEN, będzie hańbą dla Rządu niezainteresowanie się najwspanialszym projektem edukacyjnym (niemierzalnie duża wartość dodana) jaki w ostatnich latach przedstawiono w MEN. Podobnie bezskutecznie prosiłem o spotkanie nie tylko ze mną, ale z profesorami fizyki by rozmawiać o tragedii polskiej nauki i edukacji i o tym jak temu zaradzić.

Dlaczego tylko zakup centralny sprzętu do pracowni szkolnych szybko zmieni sytuację.

Nikt nie rozlicza nauczyciela z tego, jak rozumie świat jego uczeń, jak eksperymentował, co odkrywał. Nauczyciel nie musi kupować pomocy do doświadczeń, to dodatkowy obowiązek. Wolny rynek zaopatrzy po wielu latach tylko kilka procent szkół, tych w których ostali się jeszcze nauczyciele entuzjaści. Został zaproponowany sprzęt który w pięć lat znajdzie się we wszystkich szkołach w Polsce i pozwoli na przeprowadzenie 20% podstawowych i najważniejszych eksperymentów fizyki (Rekomendacje str. 6). Ten sprzęt musi być zakupiony centralnie.

 

Elementarz eksperymentu z fizyki


(20% szkolnego eksperymentu z torem powietrznym
dla wszystkich szkół w Polsce w ciągu 5 lat.)
Patent Europejski EP 1 764 319 B1.Mechanika na torze powietrznym na lekcjach fizyki

Mechanika to 20% eksperymentu z fizyki (Prezentacja str. 7, str. 10).
Na stronie tabaszewski.com.pl obejrzyjmy 9 minutowy film w którym w środkowej części entuzjazm dzieci jest niezwykły, wspaniale reagują na eksperymenty na torze, starają się przewidywać wyniki, odkrywają przyrodę.
Danie tej radości uczniom w szkole podstawowej i w szkołach średnich jest naszym obowiązkiem. Jesteśmy najlepsi na świecie, możemy to zrobić.

Tor powietrzny na świecie.

Na całym świecie od początku lat siedemdziesiątych szkoły zaczęły masowo kupować tory powietrzne. Ruch bez tarcia, piękno zderzeń - rozemocjonowani uczniowie na zawsze zapamiętają te eksperymenty, staną się twórczymi naukowcami i inżynierami.


Historia toru powietrznego w Polsce.

Na początku lat siedemdziesiątych pojawiły się opisy torów powietrznych i doświadczeń na nich wykonywanych.
Pierwszy artykuł, który przedstawił różne konstrukcje torów napisał doskonały eksperymentator Pan Wojciech Dindorf.
Pierwszy tor powietrzny przygotowany do produkcji (przekrój rury - prostokąt) zaprojektowała i wykonała wraz z zespołem w OBR działający prototyp Pani Ewa Tomaszewska - fizyk.
Do produkcji przyjęto z zamiarem wyposażenia wszystkich szkół tor powietrzny (o przekroju okrągłym) opracowany w Zakładzie Dydaktyki Fizyki Instytutu Fizyki Doświadczalnej Uniwersytetu Warszawskiego przez Krzysztofa Tabaszewskiego (uniwersytecki patent i wzory użytkowe). Do uczelni i szkół dostarczono w latach osiemdziesiątych ok. 3000 takich torów. Mimo upływu lat na wszystkich uczelniach i w wielu szkołach tory te służą do tej pory (Prezentacja str. 20, str. 21).
W roku 1995 Amerykanie uznali ten tor (przekrój okrągły, Prezentacja str. 21) za najlepszy szkolny tor powietrzny na świecie i chcieli go kupować. Niestety fabryka upadła.
Po roku 2000 moja firma (Krzysztof Tabaszewski) opracowała (patent i wzory użytkowe) i wyprodukowała 350 zestawów do mechaniki z wózkami na kołach, w tym 50 na zamówienie MEN (Prezentacja str. 8, str. 9, str. 11, str. 12, str. 54). W opinii rzeczoznawców MEN zestawy te były lepsze (parametry) i przewyższały rozwiązaniami zestawy innych firm.
W ostatnich latach firma Krzysztof Leonard Tabaszewski opracowała (tor o przekroju prostokąta - patent europejski EP 1 764 319 B1), wyprodukowała i dostarczyła do uczelni i szkół 80 kompletów toru powietrznego z wyposażeniem podstawowym i dodatkowym specjalnym (Prezentacja str. 30, str. 34, str. 35, str. 36, str. 37, str. 39, str. 40, str. 55, str. 56, str. 58, str. 59).

Szczegółowy opis toru Krzysztofa Tabaszewskiego i porównanie z innymi torami.

Tor ten nie da się porównać z żadnym innym torem na świecie (Prezentacja str. 34). Unosi wózki o masach 0,5kg i 1kg. Na każdym z wózków można ustawić aparaturę o masie 3kg. Tor może mieć długość od 1,6m do 5m. Inne tory unoszą wózki o masach 140g do 170g. Na pojedynczym wózku można dodatkowo zawiesić dwa ciężarki o masie 50g każdy. Tory te (tory szkolne) mogą mieć długości od 1,4m do 2m, niektóre do 2,2m (Prezentacja str. 25, str. 27, str. 22, str. 23, str. 24, str. 26). Cecha toru Krzysztofa Tabaszewskiego - duża nośność - pozwala wykonywać doświadczenia z ciężką aparaturą, taką jak: armata pozioma, armata pionowa, rakieta na wodę i prochowa, napęd śmigłowy, „żagiel Bernoulliego” i wiele innych. Niektóre z tych doświadczeń można było do tej pory wykonywać tylko na zestawach z wózkami na kołach. Tarcie kół pogarsza wyniki, czego nie ma na torze powietrznym KT.
Tor pracuje niezwykle cicho - nie przeszkadza w lekcjach. Tory innych firm są bardzo głośne. Tor KT jest znacznie lżejszy od torów innych firm o tej samej długości (nawet dwukrotnie). Tor KT zastępuje dwa zestawy innych firm (tor i zestaw z równią i wózkami na kołach) czyli 2w1 (Prezentacja str. 14, str. 15, str. 16, str. 17, str. 18, str. 19).
Dając lepsze wyniki i umożliwiając wykonywanie niektórych doświadczeń, których na żadnym torze czy zestawie kołowym wykonać nie można, nie ma konkurencji na świecie.

Rekomendacje, opinie o torze powietrznym Krzysztofa Tabaszewskiego

Opinia i rekomendacja Pani Rektor Uniwersytetu Warszawskiego, Prezesa PTF prof. dr hab. Katarzyny Chałasińskiej-Macukow jest wyjątkowa „bez zastrzeżeń rekomenduję innowacyjny tor powietrzny o dużej nośności wraz
z dodatkowym wyposażeniem do pokazów i ćwiczeń uczniowskich na lekcjach fizyki
”, „Daje to szansę na wyposażenie w ciągu pięciu lat w takie tory wraz z rozbudowanym zestawem wszystkich szkół w Polsce z przedmiotem fizyka.”
Opinia Rzeczoznawcy MEN, Dziekana Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie Dr hab. Władysława Błasiaka (Rekomendacje str. 2) i rekomendacja dla MEN (Rekomendacje str. 3).
Wyniki badań toru powietrznego w Instytucie Fizyki UMCS w Lublinie przez zespół Doktora Waldemara Bereja (Rekomendacje str. 4).
Wyniki badań toru powietrznego na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym UKSW w Warszawie przez Prof. IF PAN dr hab. Grzegorza Grabeckiego (Rekomendacje str. 5).
Referencje i opinia Liceum Ogólnokształcącego im. Marszałka Stanisława Małachowskiego w Płocku (Rekomendacje str. 6).
Opinia Wydziału Fizyki Technicznej Politechniki Poznańskiej (Prezentacja str. 29).

Krótko o Krzysztofie Tabaszewskim.

1. Nauczyciel fizyki, siedem lat w liceum. W trzecim roku nagroda Ministra Oświaty i Wychowania.
2. Ponad 30 lat pracy w Zakładzie Dydaktyki Fizyki IFDUW. Prowadzone zajęcia (Prezentacja str.52, str. 53) wysoko ocenione w ankietach przez studentów, kilkakrotnie pierwsze miejsce wśród wszystkich prowadzących (Wydział Fizyki).
3. Kursy w całym kraju dla tysięcy nauczycieli (Prezentacja str. 54).
4. Wzory użytkowe i patenty przyrządów wprowadzonych do produkcji.
a) Tor powietrzny rurowy - najlepszy szkolny tor na świecie w latach ’80. Wyprodukowano 3000 kompletów dla szkół i uczelni (Prezentacja str.21).
b) Uniwersalny zestaw do mechaniki nr zal. MEN 0-163. Przewyższający rozwiązaniami wszystkie inne zestawy kołowe w opinii recenzentów MEN. Wyprodukowano 350 kompletów, w tym 50 na zamówienie MEN.
c) Chronograf taśmowy, patent (Prezentacja str. 65).
d) Tor powietrzny (film)o dużej nośności, bezkonkurencyjna, najlepsza konstrukcja na świecie 80 kompletów w szkołach i na uczelniach (Prezentacja str. 56, str. 58).
e) Bardzo poszukiwany (już nie produkujemy) uniwersalny zestaw do elektryczności. Ponad 100 kompletów w szkołach.
5. Najlepszy polski podręcznik do gimnazjum w roku 2000 (w opinii fizyków UAM w Poznaniu) (Rekomendacje str. 18, str. 22, Prezentacja str.50).
6. Polska Nagroda Innowacyjności 2015.

Tor o dużej nośności Krzysztofa Tabaszewskiego w szkole.

1. Zajęcia w pracowni z całą klasą.
a) Pokazy, zajęcia prowadzi mała grupa uczniów.
b) Ćwiczenia uczniowskie na 10 stanowiskach, zespoły 2-3 osobowe. Ze sprzętem dostarczonym dodatkowo (elementy wyposażenia toru: bloczki, sprężynki, magnesy, obciążniki itd. - kilkanaście różnych tematów, nie tylko z mechaniki).
2. Zajęcia z uczniami z kółka fizycznego (po lekcjach).
3. Pikniki naukowe dla całej szkoły i dla przyszłych uczniów z rodzicami (Prezentacja str. 55, str. 56).
4. Pokazy dla seniorów, pokazy dla rodziców w wykonaniu uczniów.

Tory powietrzne dostarczane do szkół muszą zostać wyposażone w najbogatszy zestaw dodatkowych przyrządów. To zachwyci młodzież bogactwem eksperymentu, pozwoli odnaleźć talenty, skierować ich zainteresowania na poznawanie i odkrywanie Przyrody. To nasz najważniejszy cel. Tylko wtedy (przy najbogatszym wyposażeniu toru) mają sens zajęcia z uczniami z kółka fizycznego, pikniki naukowe i pokazy niezwykłych eksperymentów. Każdego kto będzie twierdził inaczej, że wystarczy sprzęt dostosowany do tzw. podstawy programowej nazwę dyletantem. Nie można dalej pozwalać na nudę, zabijanie zainteresowań, na niszczenie tego co najcenniejsze w każdym dziecku - ciekawości poznania. Inne firmy produkują sprzęt niezwykle rozbudowany, i tylko od talentów nauczyciela i jego entuzjazmu, talentów młodzieży, ich pasji odkrywania zależy jak będzie wykorzystywany. Szkoły w krajach w których nauka i edukacja są doceniane takie bogate, wykraczające za programy zajęcia prowadzą. Do tego niezbędny jest odpowiedni sprzęt.

Wpływ eksperymentowania z torem powietrznym na opinię o szkole.

Każdy uczeń w szkole na kilkunastu zajęciach spotka się z pięknem ruchu bez tarcia, zderzeniami, pozna i wykona wiele zadziwiających eksperymentów. Będzie niósł opinię o szkole do domu, do środowiska w którym pochwali się szkołą. Projekt przewiduje w ciągu najbliższego roku wyprodukowanie 300-400 kompletów z torem powietrznym, z wyposażeniem specjalnym i dodatkowym do ćwiczeń uczniowskich. Za kilka lat nasza firma jest w stanie zaopatrzyć wszystkie szkoły w ten sprzęt (jedyny, bezkonkurencyjny, najlepszy na świecie). Za trzy, cztery lata w całej Polsce będzie przekonanie, że szkoła stała się ciekawsza. Jedynym warunkiem jest zamknięcie kolejnego etapu projektu i rozliczenia go z PARP.

Dofinansowanie projektu z Unii Europejskiej.

Znając zalety i wartość tego toru dla polskiej edukacji wystąpiliśmy do PARP z projektem uruchomienia produkcji masowej. Na 400 firm uzyskaliśmy 33 miejsce (punktacja) za projekt. Wysokiej klasy specjaliści (inżynierowie i naukowcy) w czasie trwania Panelu Ekspertów życzyli by tory powietrzne naszej konstrukcji znalazły się w szkołach, oceniali że bardzo to pomoże nauce.
Otrzymaliśmy dofinansowanie z UE w wysokości 5,4 mln zł na zakup obiektu, maszyn i urządzeń. Zakupiliśmy piękny obiekt za 2,5 mln zł (z wkładem własnym 40%), rozliczyliśmy pierwszy etap. Obecnie kupujemy maszyny i urządzenia, ale nie zamkniemy kolejnego etapu bez zamówienia z MEN lub innych ministerstw ok. 400 zestawów z zaliczką 5 mln zł. Sprawa stała się niezwykle pilna ponieważ przez pół roku mimo wielkich starań nie mogliśmy znaleźć zrozumienia w ministerstwach, u Pani Premier Ewy Kopacz, u prezydentów miast. Poprzedni Rząd, przykro mi to powiedzieć, nie miał żadnej wizji rozwoju kraju i przez wiele lat zrobił wielką krzywdę nauce i edukacji. Żadnych pozytywnych zmian.
Trafiliśmy w ministerstwach na ścianę obojętności, bezrozumnych ludzi. Artykułem „ZABIĆ NAUKĘ TO ZNISZCZYĆ NARÓD” w Gazecie Wyborczej próbowałem obudzić patriotyczne myślenie - niestety.

Cena zestawu z torem powietrznym o dużej nośności KT.

Cena zestawu złożonego z:
  • toru powietrznego KT z podstawowym wyposażeniem
  • zegara z fotobramkami (lub 2 albo 3 zegary)
  • ciężkiej aparatury (tzw. specjalne wyposażenie)
  • 10 zestawów do ćwiczeń uczniowskich (mechanika i niektóre ćwiczenia z innych działów)
wynosi od 18 tys. do 27 tys. zł (przy pierwszej serii 400 kompletów cena zależy od długości toru, ilości wózków i dodatkowego wyposażenia). Przyjmując cenę zestawu zwanego Elementarzem eksperymentu z fizyki na 25 tys. zł koszt 400 zestawów to 10 mln zł. 50% zaliczki to 5 mln zł. Przy trwałości toru nie mniejszej niż 20 lat Elementarz eksperymentu z fizyki z torem KT będzie kosztował dla jednego ucznia 25 zł (wielokrotnie mniej, niż papierowy elementarz na 3 lata - potrzeba 7 papierowych elementarzy na 21 lat). Przy możliwym wsparciu z UE Elementarz eksperymentu z fizyki z torem KT będzie kosztował ok. 7zł.


Komplet sprzętu zachodniego do doświadczeń jakie proponujemy z naszym torem kosztuje ok. 35-45 tys. zł i daje o wiele gorsze wyniki, ponieważ doświadczenia z ciężką aparaturą mogą być tam wykonywanie tylko na zestawach z wózkami kołowymi (tarcie).
Komplet takich pomocy z zachodu to słaby, ale głośno pracujący tor o niewielkich możliwościach eksperymentalnych i drugi zestaw z równią po której jeżdżą wózki kołowe, to zegary z bramkami fotoelektrycznymi z wyświetlaczami które widać z odległości zaledwie 2-3 metrów. Brak w takim komplecie zestawu do ćwiczeń uczniowskich. Nasze szkoły, jeżeli nie dostaniemy zamówienia z MEN z zaliczką 5 mln zł nigdy już nie otrzymają równie wspaniałego i taniego sprzętu.
Wierzę w scenariusz optymistyczny. Te kilka mln zł które mają służyć Polskiej Racji Stanu - nauce, edukacji z pewnością da się znaleźć. Tym bardziej, że jako zabezpieczenie obiekt o wartości 2,5 mln zł, nowy laser o wartości 2,9 mln zł netto i inne nowe maszyny o wartości 0,9 zł mln netto.
Nasza firma początkowo wygrywała wszystkie przetargi (żaden tor poza torem KT nie spełniał wymaganych parametrów). Obecnie inne firmy nawet nie próbują stawać z nami do przetargu. Tor KT spełnia wszystkie warunki zakupu z wolnej ręki (patent).

Tory powietrzne dużej nośności dla szkół.

Zestawy z torami powietrznymi KT będą gotowe na pierwszy września 2016 roku. Te najlepsze na świecie tory powietrzne będą bardzo potrzebne czteroletnim szkołom średnim, technikom, szkołom zawodowym, szkołom podległym MON i w szkole podstawowej w której była i powinna wrócić fizyka.
Fizyka z przyjaznym i atrakcyjnym eksperymentem.Zakupione przez MEN zestawy z torem KT dopóki nie powstaną szkoły średnie powinny pozostać własnością MEN, aby gimnazja dbały o nie i przy likwidacji przekazały w pełnej sprawności innym szkołom. Za te kilka mln zł MEN kupi również niezwykłej wartości reklamę tego co czyni dla poprawy edukacji.
We wrześniu 2016 we wszystkich telewizjach zobaczymy radość uczniów eksperymentujących z torem powietrznym tak jak to widać na filmie (od 4 minuty). Te laboratoria mechaniki to pierwszy, konieczny i wielki krok który przywróci eksperyment w szkole. Oprócz zestawów moja firma zapewni dla tych czterystu szkół pełne szkolenie przez dziesięciu przeze mnie wyszkolonych i opłaconych nauczycieli instruktorów. W przyszłości, przy dalszych zamówieniach ich grono powiększymy.
Scenariusz optymistyczny - w ciągu 5 lat wszystkie szkoły mają elementarz eksperymentu z fizyki z torem KT. Szkołę opuszczają uczniowie pełni pasji odkrywania, znaczna część z nich skieruje się na uczelnie z przedmiotami ścisłymi.

Eksport, etaty.

Zgodnie z projektem mamy obowiązek zatrudnić 20 osób na pełnych etatach. Nieuruchomienie projektu to strata tych miejsc pracy. Można szacować, że podobna ilość etatów nie będzie uruchomiona w firmach wytwarzających dla nas półprodukty i elementy. Przewidujemy poważny eksport (Gruzja już zadeklarowała zakup w przyszłości 100 torów, Ukraina kupi duże ilości torów po zakupie torów przez polskie szkoły - prowadziłem rozmowy). Szkoły i uczelnie w innych krajach, nawet te które mają już tory innych firm o małych możliwościach eksperymentalnych kupią nasze tory (nasze uczelnie które posiadają tory powietrzne innych firm wszystkie kupują tory firmy KT - kupiły ponad 30 torów). To kolejne miejsca pracy. Pilny (terminy unijne są nieubłagane) zakup 400 zestawów z zaliczką 5 mln zł umożliwi powstanie polskiej firmy która nie tylko zaopatrzy polskie szkoły, ale będzie miała duży eksport. Jesteśmy najlepsi na świecie, bezkonkurencyjni. Z przyjemnością uczestniczylibyśmy w przetargu, zawsze przetargi wygrywamy. W tym wypadku przetarg ze względu na dodatkowy czas uniemożliwiłby kontynuowanie projektu.

Zakończenie optymistyczne.

Za kilka lat pełni pasji badacza uczniowie znajdą się na uczelniach. Naukowcy i inżynierowie wychowani na eksperymencie w szkole przyspieszą rozwój naszej gospodarki, lepsi absolwenci przyjdą do szkół uczyć. Wola polityczna z pewnością pozwoli uratować projekt. Zaczyna brakować już czasu, szkoły i Nauka nie mogą stracić tak wspaniałej Polskiej Szansy.
 

ORLIKI FIZYKI

Elementarz eksperymentu z fizyki (str.3)

Mechanika – doświadczenia

20% szkolnego eksperymentu z fizyki
Gimnazja, szkoły średnie, uczelnie wyższe

Laboratoria

 

Uruchomienie produkcji innowacyjnego toru powietrznego o dużej nośności WND-POIG.04.00-10-067/13, Patent europejski
EP 1 764 319 B1.
PARP 4.4 II nabór 2013 lista podpisanych umów
Link otwiera tabelę, 36 pozycja: Krzysztof Tabaszewski Wydawnictwo; Pomoce Naukowe 5,4mln zł wsparcia – umowa podpisana.

Zapraszamy do współpracy i do współfinansowania projektu:
Elementarz eksperymentu z fizyki dla wszystkich szkół w Polsce w ciągu kilku lat.(str 3)
Projekt można obejrzeć na naszej stronie w postaci PDF (67str) oraz prezentacji PowerPointa (zawiera skróconą wersję filmu na str.28) - odnośniki po lewej. Można tu też obejrzeć pełną wersję filmu (9min).

Istota projektu – streszczenie prezentacji

Mechanika to 20% eksperymentu z fizyki (str 7, str 10)
Tor powietrzny dużej nośności o długości 1,5m - 5,5m unosi wózki o masie od 0,6kg do 4kg każdy. Unosi ciężką aparaturę. Tor jest bardzo cichy, posiada dużą sprawność, niewielki pobór powietrza. (EP 1 764 319 B1)
Opracowany w firmie Krzysztofa Tabaszewskiego zastępuje szkolne tory powietrzne innych firm o małej nośności (Wózki 150g do 250g), krótkie (1,4m - 2,2m) i hałaśliwe z powodu dużego poboru powietrza (str 22,23,24,25,26,27,33,34 )
Zastępuje też zestawy do mechaniki innych firm z wózkami na kołach które choć mogą unieść ciężką aparaturę, z powodu tarcia dają gorsze wyniki doświadczeń. (str 13,14,15,16,17,18,19)
Czyli 2 w 1 torze KT. (str 39)
Uczelnie wyższe dostaną tory długie (np. 2,5m; 3m) o dużej nośności, ciche i tanie. (str 34)
Tory będą wyposażone w zegary fotoelektryczne z fotobramkami.
(str 5,30)
Szkoły dostaną ponadto do ćwiczeń uczniowskich z mechaniki zestawy skompletowane z elementów wyposażenia toru np. bloczki, obciążniki, sprężynki i innych elementów dodatkowo wykonanych.
Czyli 3 w 1 torze KT.
Tor powietrzny o dużej nośności firmy KT jest unikalny na świecie (EP 1 764 319 B1). Żaden inny sprzęt do doświadczeń z mechaniki na świecie nie ma takich możliwości eksperymentowania jak tor KT.(str 34)
Z tego powodu tor ten może być kupowany bez przetargu.

Opinie uczelni i szkół o torze (str 29,35,36,37,38)

Informacja o Krzysztofie Tabaszewskim
- Najlepszy polski podręcznik do gimnazjum w roku 2000 wg fizyków z UAM (str 49 - opinie recenzentów MEN; 50,51 ).
- Tor rurowy (lata ’80) najlepszy wówczas szkolny tor powietrzny na świecie(str 20,21)
- Liczne publikacje, wdrożone patenty i wzory użytkowe (str 9,31,32)
- Najlepszy obecnie na świecie szkolny tor powietrzny ostatnio skonstruowany w firmie Krzysztofa Tabaszewskiego EP 1 764 319 B1 (str 30,31,34)
- praca na uczelni i prace społeczne (ostatnie kilkanaście stron projektu)
W szkole pikniki naukowe, przyszli mali uczniowie cudownie reagują; tak jak ci na filmie.

Ważny nie tylko program i podstawa programowa która proponuje wszystkim mało i po równo………

Ta piękna mechanika – ruch bez tarcia, dziesiątki eksperymentów, to kółka naukowe, to rozbudzenie zainteresowań, to szukanie diamentów – uczniów którzy odkryją Przyrodę, zachwycą się nią - to nowa Nauka.
Zapraszamy do obejrzenia filmu prezentującego tor powietrzny.